Türje Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

 

 

infoblokk kedv final felso cmyk esza

A projekt címe: Türje Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00956
Kedvezményezett neve: Türje Község Önkormányzata
A szerződött támogatási összeg: 6 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.

A projektről

A felhívás célja: az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg.

Részletes tájékoztatás:

2013. január 15.-től Türje, Batyk és Zalaszentlászló település Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása mellett döntött. A törvényi előírásoknak való megfelelés és az intézményi rendszer átalakításának hatására a hivatal feladata is szélesebb körűvé vált. A székhelyen történik hét költségvetési szerv gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása – Türje Község Önkormányzata, Türjei Közös Önkormányzati Hivatal, Türje Község Önkormányzata Főzőkonyája, Türje, Batyk Dötk, Pakod és Szalapa Községek Önkormányzat Szociális Társulás, Türjei Szent László Óvoda, Egységes óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás, Türjei Szent László Óvoda, Egységes óvoda – bölcsőde, Türjei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Jelenleg két kirendeltséggel működik a hivatal Batykon a Batyk Község Önkormányzatának feladatellátása, Zalaszentlászlón három költségvetési szerv pénzügyi - gazdálkodási feladatainak ellátása zajlik, Zalaszentlászló Község Önkormányzata, Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda, Integrált Szociális Intézmény.

A Türjei Közös Önkormányzati Hivatalnál jelenleg 12 fő kinevezett köztisztviselő dolgozik, 6 fő pénzügyi - gazdálkodási, munkaügyi területen, 2 fő adóügyi ügyintéző, 2 fő szociális igazgatásban dolgozik és 1 fő a jegyzői feladatokat lát el.

A csatlakozási folyamat során 6 szakrendszer bevezetését tervezzük. (Iratkezelő, rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon - kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Szakmai tevékenységek a projekt megvalósítása során:

  1. Eszközbeszerzés: az önkormányzat 8 munkaállomás és 8 monitor, 10 kártya olvasó, 1 rack szekrény, és 1 switch eszköz beszerzését tervezi 3 árajánlat bekérésével a piaci ár igazolása érdekében. Eredmény: beszerzett és üzembe helyezett eszközök.
  2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: két szabályzat elkészítése, a kötelezően megvalósítandó IT biztonsági szabályzat és az iratkezelési szabályzatot, melynek elkészítését 3 ajánlat bekérésével külső szakértő igénybevételével történik. Eredmény: 2 db képviselő - testület által jóváhagyott és kihirdetett dokumentum.
  3. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: az önkormányzat jelenleg a gazdálkodáshoz, a kataszterhez, az irattározáshoz, és az önkormányzati adókhoz használ programokat, ezek adatminőségének javítása és migrációja a hivatal dolgozók valamint külső szakértők igénybevételével valósítjuk meg. A hagyatéki és ipar kereskedelmi rendszerek használata, adatok migrációjának elvégzése. Eredmény: összesen hat szakrendszer tekintetében a kincstár által kiállított igazolás, migrációs jegyzőkönyv, adattisztítási terv, jelentés.
  4. Oktatáson való részvételhez kapcsolódó utazás: a közös hivatal dolgozóinak  az oktatásokon való részvételhez kapcsolódó, helyközi utazási költségei.
  5. Tesztelés, élesítés: a 6 szakrendszer tekintében  külső szakértők és a hivatali dolgozók igénybevételével a rendszerek tesztelése, élesítése. Eredmény: 6 db ASP központ által  élesített szakrendszer. A szakmai tevékenységeknél a külső szakértők kiválasztása három árajánlat bekérése piaci ár igazolása érdekében.
  6. Projekt menedzsment: a projekt megvalósításában részt vevő személy céljuttatása 2017.06.30.-2018.06.30. időszakra.
  7. Horizontális követelmények teljesítése: infokommunikációs akadálymentesítés - asp központ, helyi esélyegyenlőségi program megléte.
  8. Kötelező nyilvánosság , tájékoztatás.

Az önkormányzatnak a projekt megvalósításával kapcsolatosan nincs közbeszerzési kötelezettsége.
Az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával egységes, gazdaságos és hatékony informatikai rendszer áll az önkormányzat rendelkezésére a feladatellátáshoz.

 

 

infoblokk kedv final felso cmyk esza

Kategória: